Onder Klein Gevaarlijk Afval verstaan we: batterijen, fotochemicaliën, bestrijdingsmiddelen, cosmetica, medicijnen, afgewerkte olie, verf, lijmen, oplosmiddelen etc. Bewaar deze producten in uw milieubox.

 

Particulieren kunnen klein gevaarlijk afval één keer per twee maanden inleveren bij de Chemokar. De juiste tijden en manier van inzamelen staan ook op de Infopagina in de Midweek. U kunt uw Klein Gevaarlijk Afval ook inleveren bij de winkeliers en bedrijven waar u uw gevaarlijk afval misschien al inleverde. Meer informatie over Klein Gevaarlijk Afval en de winkeliers en bedrijven staat op de website van de gemeente Leek.