In de gemeente Leek wegen we het afval. Inwoners krijgen een rekening op maat en betalen naar de hoeveelheid afval die wordt aangeboden. Dit systeem heet Diftar.

Het huisvuil wordt op vrijdag opgehaald. In de even weken wordt de groene container geleegd. In de oneven weken de grijze container. Meer informatie over het ophalen van huisvuil en de afvalkalender is te vinden op de website van de gemeente Leek.