Op zaterdag 21 januari a.s. houden we onze Nieuwjaarsvisite in de kantine van de familie Speelman. Iedereen is van harte welkom en we beginnen om 20.00 uur.

De contributie, € 25, -- kan weer betaald worden. Natuurlijk kan het ook via de bank betaald worden. Dan naar 33.51.62.290 Rabodirectrekening R. Baarsma inzake buurtvereniging de Haspelaars.

Naast de vaste agendapunten, zoals de opening door de voorzitter op zijn eigen wijze en het verslag van de secretaris en peningmeester en kascontrole commissie, zal het programma voor komend jaar samen gesteld worden.

Dit keer komt niet het bestuur met een afgerond plan, maar kan iedereen aangeven welke onderdelen op het programma kunnen komen. Het is dus ook in eigen belang om deze avond te bezoeken.

Na de koffie wordt de kennis van onze buurt weer getest. Het wordt vast weer een gezellige avond. Tot dan!

Beste buurtgenoten,

Het is zo ver. We kunnen onze titel verdedigen. Op dinsdag 27 december en donderdag 29 december, wordt voor de 29e keer het kerststraten volleybaltoernooi gehouden.

Vorig jaar brachten we 3 teams, waaronder 1 jeugdteam, op de been. Het zou mooi zijn, als dat dit jaar ook weer lukt.

Iedereen van 14 jaar of ouder kan mee doen. Elk team moet minmaal 2 dames in het veld hebben staan en een team mag maximaal 2 Nevobospelers hebben.

Opgeven kan bij Hans Somsen per mail of telefoon 631171. Uiterlijk 12 december moet je opgave binnen zijn.

Op zaterdag 29 oktober is het weer kaarten(klaverjassen) en sjoelen. Zoals gewoonlijk is het bij de familie Speelman. We beginnen om 20.00 uur.

Er wordt voor koffie en dergelijke gezorgd. We vragen wel een kleine bijdrage om de kosten binnen de perken te houden.

De uitnodiging is laat verzonden, dus snel opgeven. Dat kan bij Hans Somsen.

Beste buurtgenoten,

Opgeven voor de volgende activiteiten kan weer:

  • Zwemmen voor de jeugd. Op zaterdag 19 november vertrek om 14.00 uur bij de Basis. Opgeven bij Johan Nijdam.
  • Kerststukjes maken. Op 19 december kan dat weer. Anita Louters verzorgt deze avond. Opgeven kan bij Petra Speelman. Kosten zijn € 12.50 p.p.

Alvast noteren........ Nieuwjaarsvisite is op 21 januari 2012.

Dan zullen we weer voor een leuk bijprogramma zorgen. De contributie kan dan weer betaald worden en het wordt weer gezellig. Ook het activiteitenoverzicht van 2012 zal dan uitgedeeld worden.

Wil je de contributie overmaken, dan kan dat natuurlijk ook op rekening 335162290 van R. Baarsma inzake buurtvereniging de Haspelaars.

Het bedrag blijft ook dit jaar € 25,00 .

alt

Wordt Zevenhuizen dan écht het leukste dorp van Groningen..?!

Kijk, beleef en vier het mee, SAMEN op een groot TV!

Vrijdagavond 9 september KV Sparta

  • Aanvang 18:00 uur
  • Live uitzending RTV Noord op groot scherm
  • Binnenkomst Zeuv'mhuuster bus
  • Feest voor jong & oud
  • www.7huizen.nl

Jij komt toch ook?!