Mogelijk bent u het vergeten, maar de opgave voor de barbecue op 14 juli, moest voor 1 juli gedaan zijn.
Als er snel gereageerd wordt, dan kan het nog.
Voor het fietsen hoeft men zich niet op te geven. We vertrekken met lege maag om 18.00 uur.Als we dan terugkomen hebben we gezonde honger.
Dus, wie zich nog niet heeft opgegeven voor de barbecue, graag snel doen.

 

Datum Activiteit

22 januari

Nieuwjaarsvisite

4 maart

Kaarten en sjoelen

12 maart

Apenkooien bij Kardinge voor de jeugd

15 mei

Fietstocht ('s middags) voor het hele gezin.

11 juni

Solextocht vanaf 16 jaar

9 juli

Jeu de boules tegen de Veldstreek

16 juli

Barbecue met vooraf pleeborstel gooien

augustus

Feestweek met activiteiten

3 september

Wandeling Blote voetenpad voor iedereen

1 oktober

Bowlen

4 november

Kaarten en sjoelen

19 november

Zwemmen voor de jeugd

19 december

Kerststukjes maken

eind december

Kerstvolleybal toernooi

Op zaterdag 4 februari organiseert de buurtvereniging een priksleewedstrijd op de vijver bij Speelman. Het begint om 14.00 uur. Er is een wedstrijd voor zowel kinderen als voor volwassenen.

Dus buurtgenoten groot en klein: Kom om 14.00 uur naar de vijver van de familie Speelman.

 

Datum Dag Activiteit

21 januari

vrijdag

Nieuwjaarsvisite

9 maart

vrijdag 20:00 uur

Kaarten, sjoelen en darten

6 april

vrijdag

Karten, ook voor 18+ jongeren in de buurt

2 mei

woensdag

Bowlen voor de kinderen

2 juni

zaterdag

Kleiduiven schieten

14 juli

zaterdag

Barbecue met vooraf een fietstocht voor iedereen

9 september

zondag

"Dagje eiland" met fietsen, strandwandeling enz.

12 oktober

vrijdag

Sierraden maken

14 november

woensdag

Pompoen snijden voor de kinderen

16 november

vrijdag 20:00 uur

Kaarten, sjoelen en darten

1 december

zaterdag

Spooktocht met stamppotbuffet en snert

18 december

zaterdag

Kerststukjes maken

eind december

2 avonden

Kerstvolleybal toernooi

Op zaterdag 21 januari a.s. houden we onze Nieuwjaarsvisite in de kantine van de familie Speelman. Iedereen is van harte welkom en we beginnen om 20.00 uur.

De contributie, € 25, -- kan weer betaald worden. Natuurlijk kan het ook via de bank betaald worden. Dan naar 33.51.62.290 Rabodirectrekening R. Baarsma inzake buurtvereniging de Haspelaars.

Naast de vaste agendapunten, zoals de opening door de voorzitter op zijn eigen wijze en het verslag van de secretaris en peningmeester en kascontrole commissie, zal het programma voor komend jaar samen gesteld worden.

Dit keer komt niet het bestuur met een afgerond plan, maar kan iedereen aangeven welke onderdelen op het programma kunnen komen. Het is dus ook in eigen belang om deze avond te bezoeken.

Na de koffie wordt de kennis van onze buurt weer getest. Het wordt vast weer een gezellige avond. Tot dan!