Het bestuur heeft het afgelopen jaar 6 keer vergaderd. Bartje Louters heeft het bestuur verlaten en daarvoor in de plaats is Rein Baarsma gekomen. Hij is ook de nieuwe penningmeester.

Een belangrijke activiteit was natuurlijk het bouwen van een wagen voor de 5 mei optocht. Eerst ideeën verzamelen. Dan een eerste schets met uitleg van de ontwerper. Definitief vaststellen wat het gaat worden en dan het bouwen. De schuur van de familie Poelman was weer de werkplek. Veel buurtgenoten hebben hun best gedaan en het winnen van de eerste prijs was dan ook een fraaie beloning. Ook is er door onze buurtverenging een boog geplaatst bij de brug.

De overige activiteiten die we als bestuur georganiseerd hebben waren:

 • De Nieuwjaarsvisite met wijnproeverij. Dit was een groot succes met een goede opkomst en veel gezelligheid.
 • De jeugd heeft zich prima vermaakt bij Kardinge met Apenkooien.
 • Omdat er te weinig belangstelling was voor de outdoor activiteit in Appelscha, is dat niet door gegaan.
 • De jaarlijkse barbecue was, zoals gebruikelijk, succesvol met meer dan 50 deelnemers. Dat het weer laat is geworden voordat de laatste huiswaarts ging is ook een traditie.
 • Tijdens de feestweek waren verschillende activiteiten voor buurtverenigingen. De Haspelaars waren alleen vertegenwoordigd bij het klootschieten, en wel met 3 teams.
 • De solextocht op 4 september mocht zich verheugen in een grote opkomst. Ruim 30 deelnemers "scheurden" over leuke weggetjes. De een wat sneller dan de ander. Enkele jongeren lieten de motor iets te lang in stilstand op het voorwiel staan, wat een lekke band tot gevolg had. Die problemen werden ook prima opgelost.
 • De jeu de boules wedstrijd tegen de Veldstreek vond geen doorgang omdat het te laat in het seizoen was gepland.
 • De jongste leden van onze buurtvereniging ( 5) hebben met Halloween wel weer in pompoenen gesneden.
 • Het kaarten en sjoelen in oktober is ook doorgegaan. Er waren dit keer ook nieuwe deelnemers die het klaverjassen nu onder de knie hebben.
 • Onder leiding van Anita Louters zijn weer mooie kerststukjes gemaakt.
 • Voor de laatste activiteit van het jaar, het kerstvolleybal-toernooi konden we 3 teams inschrijven. Ook jonge buurtgenoten waren hierbij van de partij. Er deden in totaal 30 teams mee. Van de Haspelaars is Team 2 (het jongerenteam) op de 14e plaats geëindigd en team 3 op de 19e. Team 1 wist de eerste prijs te behalen. De wisselbeker is na 4 jaar weer terug bij de Haspelaars.