Spooktocht

Op zaterdag 1 december houden we een Spooktocht. We starten om 19.30 uur bij de familie Speelman, de Haspel 29. Iedereen kan mee doen. Geen minimum leeftijd. Na afloop is er "Snert en Stamppot"om de schrik weer te boven te komen. Wil dit door kunnen gaan, dan moeten we minimaal 20 deelnemers hebben.
Opgeven voor 25 november bij Johan Ballast via mail of telefoon 632020.

Kerststukjes

Op dinsdag 18 december worden er weer kerststukjes gemaakt, onder leiding van Anita. De kosten bedragen € 10,- p.p. en het begint om 19.30 uur bij de familie Speelman. Opgeven bij Petra Speelman via mail of telefoon 632433.

Nieuwjaarsvisite

Nieuwjaarsvisite op zaterdag 12 januari 2013 !!!!!! Aanvang 20.00 uur.

Op deze avond kun je, naast elkaar een gelukkig nieuwjaar toe wensen, ook de contributie voor 2013 betalen. Bovendien wordt het weer een gezellige avond. Je kunt invloed uitoefenen op het programma voor 2013 en de jaarstukken van de secretaris en penningmeester worden openbaar gemaakt. Ook komt er een vervolg van Haspelaars - Puzzelaars. Wat dat zal zijn, moet je op die avond maar ontdekken! Vooraf aanmelden is niet nodig. Aanwezig zijn wordt zeer op prijs gesteld.