Op zaterdag 21 januari a.s. houden we onze Nieuwjaarsvisite in de kantine van de familie Speelman. Iedereen is van harte welkom en we beginnen om 20.00 uur.

De contributie, € 25, -- kan weer betaald worden. Natuurlijk kan het ook via de bank betaald worden. Dan naar 33.51.62.290 Rabodirectrekening R. Baarsma inzake buurtvereniging de Haspelaars.

Naast de vaste agendapunten, zoals de opening door de voorzitter op zijn eigen wijze en het verslag van de secretaris en peningmeester en kascontrole commissie, zal het programma voor komend jaar samen gesteld worden.

Dit keer komt niet het bestuur met een afgerond plan, maar kan iedereen aangeven welke onderdelen op het programma kunnen komen. Het is dus ook in eigen belang om deze avond te bezoeken.

Na de koffie wordt de kennis van onze buurt weer getest. Het wordt vast weer een gezellige avond. Tot dan!