In dit artikel is een uitleg opgenomen van de straatnamen en andere namen die deel uitmaken van buurtschap de Haspel of er mee verbonden zijn:

De Haspel - Op de plaats waar de Haspelwijk een bocht naar het oosten maakte werden in vroeger tijden (rond 1900) grote schepen in kleinere overgeladen, en andersom. Er was daarvoor een draaischijf in de wijk aangebracht, die er uit zag als een platte molen, waarop goederen werden geplaatst. Dit bouwsel diende er voor het hoogteverschil te overbruggen. Het overladen noemde men haspelen.

Haspelwijk - zie De Haspel. "Wijk" betekent een kanaal door het veen. De Haspelwijk is omstreeks 1815 gegraven en het gedeelte langs de Molenweg werd rond 1950 gedempt.

Dwarshaspel - De Haspel is de naam van een buurtschap. Dwarshaspel staat haaks op De Haspel.

De Haspel Boven - Zie De Haspel. "Boven" geeft aan dat de afwatering in dit gebied loopt van het weggedeelte naar Zevenhuizen.

De Veenen - De Veenen was vroeger een gebied dat in het buurtschap De Haspel lag. Deze naam komt al op de eerste kadasterkaart uit 1827 voor.

Swarte Ryth - (letterlijk: zwarte veenstroom) De Swarte Ryth is een verdwenen riviertje, dat door Zevenhuizen heeft gestroomd, vermoedelijk van de Kokswijk via de Haspel naar het Wasemeer. Hoe zij precies stroomde weet ik niet, tot nu toe heb ik dat nog nergens kunnen achterhalen. Het riviertje moet omstreeks 1700 zijn droog gevallen. In het verleden speelde dit riviertje een rol bij twisten omtrent de vaststelling van de grenzen tussen de drie noordelijke provincies. De Swarte Ryth was de bovenloop van de Friese rivier de Boom. Het veenbeekje werd in ± 1550 genoemd als grens tussen Groningen en Friesland. Later kreeg een gedeelte van het beekje de naam "De Lek".

Kibbelhoogten - Deze naam is gegeven aan de streek tussen de Haspel en Een-West. De naam herinnert aan een grensoorlog van meer dan drie eeuwen strijd. En dat voor een "klein" stukje onvruchtbare veengrond. De boerderij op Verlengde Scheidingsweg 54 in Een-West heeft twee namen, "Kibbelveld" en "Van heide tot weide". De eerste naam verwijst naar bovengenoemd feit, de tweede naam aan het feit dat deze heidegrond door de boerenfamilie de Jong met veel noeste arbeid is omgezet tot weidegrond. In ongeveer 1932 heeft de familie de Jong deze boerderij gekocht. In verband met de economische crises kon de vorige eigenaar het niet meer bolwerken.