Op ons buurtje was vroeger veel bedrijvigheid. Hieronder een opsomming die niet compleet is. Aanvulling is altijd welkom.

Scholen - Op ons buurtje hebben vroeger twee scholen gestaan, een openbare school en een Christelijk Nationale School.

Openbare school - Tussen 1844 en 1888 stond ten westen van de latere openbare school een school aan de Oudewijk. De benodigde grond werd voor hfl. 3.500 gekocht van C Reijntjes. De bouw van de school en een woning kostte hfl. 3.350. De school kon ongeveer 130 leerlingen herbergen. In 1850 volgde H Smilda als schoolhoofd meester GH Buist op en in 1887 kwam meester C Reijntjes.

In 1888 is een nieuwe school met woning gebouwd aan de Haspelwijk, hier hebben een aantal onderwijzers gestaan die grote invloed hebben gehad op het dorp, C Reijntjes, HD Haarman en W Eelsing. De school is in 1984 dichtgegaan en de leerlingen zijn naar de nieuw gebouwde openbare school in het dorp gegaan, Het Veenpluis. Het schoolgebouw heeft nu een woonfunctie.

Christelijke school - Vlakbij de brug die de Haspel en de Bremerweg verbindt, staat het gebouw dat vroeger de Christelijke Nationale School was. Deze school werd op 29 december 1915 opgericht. Op 1 mei 1918 ging de school van start met 79 leerlingen. In 1929 werd een derde leslokaal bijgebouwd. In 1985/1986 is hier op dezelfde plaats een nieuw pand gebouwd, dat tot 1995 gebruikt is als school. A Harkema en J de Vries waren hier lange tijd schoolhoofd. Nu is kinderopvang "de Basis" in een deel van de school gevestigd en wordt het andere deel bewoond door Sietse-Jan Mulder en Mannie Cazemier. Het pand nu de Haspel 14 was de onderwijzerswoning.

Café - Maarten Wouwenaar had op de hoek Oudestreek (nu Haspel) en Haspelwijk een meel- en eierhandel, maar hij is volgens zeggen begonnen met een kruidenierszaak. Na hem had Louwe Pruim hier een café-winkel-boerderij, in 1923 kocht Louwe Pruim het pand van Wouwenaar. Zijn zoon Jacob en dochter Aukje (getrouwd met Jan Kajuiter) zijn hier mee verder gegaan. Op zijn beurt heeft Doetse Kajuiter het café voortgezet en bestaat het nu nog steeds. Het winkeltje is in 1994 gesloten. In de schuur achter het café heeft Jan Kajuiter nog steeds zijn koeien.

Smederij - In het pand op nu de Haspel 11, was vroeger de smederij van Ale Russchen gevestigd.

Busbedrijf - In het pand op nu de Haspel 12, zat Hinne Posthumus met de busdienst. In 1927 besloten Gedeputeerde Staten vergunning te verlenen aan H Posthumus en L Pruim voor het in werking houden van een autobusdienst van Zevenhuizen - Leek - Midwolde - Oostwold naar Groningen vv op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag.

Aannemer - Geert Turksma bouwde in 1925 zijn woning en bouwwerkplaats aan de Haspelwijk, op de plaats waar nu Kees Braam een varkensfokkerij runt. Als iemand niet veel geld had maar wel een huisje wilde laten bouwen, ging je naar Turksma. In 1957 nam zoon Wiebe het bedrijf over en in 1963 verhuisde het bedrijf naar de Kokswijk, waar het zich flink uitbreidde.

Sinds 2004 woont er weer een aannemer op de buurt. Johannes Scheerhoorn is toen op Haspelwijk 16 komen wonen en heeft daar bouwbedrijf Scheerhoorn gevestigd.